Våra tjänster

MaKE Development erbjuder tjänster i form av konsultering, utbildning och projektledning inom verksamhetsutveckling, Lean och teknisk support.

Vattendroppe

Företagskultur & struktur

Struktur är viktigt på en arbetsplats. Minst lika viktigt är företagskulturen och kulturen på hela arbetsplatsen för att människorna ska trivas och vilja förbättra.

 • Finns det en bra företagskultur och struktur på ert företag?
 • Finns det bra samarbeten inom ert företag?
 • Kommer anställda till jobbet och känner att de har viljan att förbättra? 

MaKE Development kan genom analyser och coaching hjälpa er med utvecklingen av er företagskultur och struktur. 

Glasögon

Verksamhetsutveckling & Lean

Omvärlden är i ständig rörelse och kundernas behov förändras kontinuerligt. Ett företag behöver ha tydlig vision och tydliga mål som tar hänsyn till den förändringstakt era kunder har. 

 • Har ni bra mål och arbetssätt för att identifiera kundbehov?
 • Finns det strukturerade arbetssätt som ständigt utvecklar er verksamhet?

MaKE Development kan hjälpa er med att kartlägga processer, identifiera förluster och komma med åtgärdsförslag utifrån kundbehov. Vi kan även hjälpa er med utbildning och implementering av metoder och verktyg som utvecklar verksamheten. 

Glasögon

Ledarskap & medarbetarskap

I en ständigt föränderlig värld kan det ibland vara svårt att vara ledare och medarbetare. Genom ett bra ledarskap och medarbetarskap kan ni tillsammans vara aktiva i förbättringsarbetet.

 • Känner du att ni utvecklar arbetsplatsens medarbetarskap?
 • Känner du att du som ledare inte riktigt når fram?

MaKE Development kan vara mentor, coach och tränare för dig som ledare genom att följa med dig på dina utmaningar och hjälpa er framåt med ledarskap och medarbetarskap.

Kugghjul

Säkra ingrepp (LOTO)

När personal gör underhåll på utrustningar måste det utföras på ett säkert sätt så att personalen inte blir skadad. Framförallt inträffar olyckor när man gör ingrepp i automatiserade utrustningar. Vanlig orsak är att utrustningen ej är stoppad på ett korrekt sett.

 • Hur långt har ni kommit med arbetet med säkra ingrepp?
 • Finns det rutiner för säkra ingrepp i er utrustning?
 • Vad skulle hjälpa er så att ni är säkra på att inga risker finns?

MaKE Development kan hjälpa er med riskinventering och kommer med förslag för en säkrare arbetsplats. Vi hjälper er med en lösning på hur ni skulle kunna göra säkra ingrepp i era utrustningar.

Piltavla

Förbättringsarbete

Genom att ständigt förbättra sin verksamhet på ett systematiskt sätt kan förluster elimineras och idéer förverkligas.

 • Fångar ni de bästa idéerna, identifierar förluster och slöserier i er verksamhet?
 • Arbetar ni med att ständigt förbättra? 

MaKE Development erbjuder projektledning, utbildning, implementering och coaching inom förbättringsarbete.